Δερματοσκόπηση Σπίλων και Μελανωμάτων

Δερματοσκοπηση Σπιλων και Μελανωματων

Η δερματοσκόπηση είναι μία γρήγορη μη επεμβατική εξέταση, η οποία πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός ειδικού φακού του δέρματοσκοπίου χειρός. Με αυτή τη διαγνωστική τεχνική επιτυγχάνεται μεγέθυνση του δέρματος, σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι ορατά μορφολογικά χαρακτηριστικά που δεν φαίνονται με τη χρήση κοινών μεγεθυντικών φακών κατατάσσοντάς τα σε ύποπτα ή μη.

Είναι χρήσιμη η δερματοσκόπηση για την έγκαιρη διάγνωση του κακοήθους μελανώματος, άτυπων σπίλων αλλά βοηθάει και στη διάγνωση των δερματικών κακοηθειών (επιθηλιώματα κ.α). Για τον λόγο αυτό η δερματοσκόπηση μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο στη δερματολογία.

Skip to content